بانك اطلاعاتي پژوهش هاي سرطان هاي گوارش ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان

Iranian Data Bank of GI Cancer Research


همايش ها

 1. چهارمين همايش كشوري بيماري هاي مزمن با تاكيد بر پيشگيري، كنترل و ارتقاء كيفيت زندگي نقش پرستار و ماما، 21 تا 23 ارديبهشت 1389، رامسر - ایران
 2. سومين سمينار سراسري ارتقاء سلامت بيماريهاي مزمن، 15 خرداد تا 14 تير 1388، كردستان - ایران
 3. پنجمين كنگرهء اپيدميولوژي ايران اپيدميولوژي و عدالت در سلامت جامعه، 16 تا 18 مهر 1387، سنندج - ایران
 4. دومين كنگره سراسري سرطان‌هاي گوارش سرطان‌هاي كولوركتال، 21 تا 22 آذر 1386، تهران - ایران
 5. هفتمين كنگره بيماريهاي گوارش و كبد ايران، 6 تا 9 آذر 1386، تهران - ایران
 6. كنگره سرطان هاي مري و معده، 22 تا 24 دي 1385، تهران - ایران
 7. سومين كنگره كشوري پيشگيري و كنترل بيماريهاي غير واگير، 4 تا 6 آذر 1385، تهران - ایران
 8. اولين كنگره ملي محيط زيست، شغل و سرطان در ايران، 6 تا 8 خرداد 1385، تهران - ایران
 9. سومين كنگره اپيدميولوژي ايران، 19 تا 21 ارديبهشت 1385، كرمان - ایران
 10. سومين همايش پرستاري بخشهاي گوارش، كبد و آندوسكوپي، 24 تا 26 آذر 1384، تهران - ایران
 11. پنجمين كنگره بين المللي بيماريهاي گوارش و كبد ايران، 23 تا 27 آذر 1384، تهران - ایران
 12. The 3rd Regional Conference of Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) GL Cancer Control, 25-27 April 2005, Rasht-IRAN
 13. 4th Iranian International Congress of Gastroenterology & Hepatology, 2nd International Congress of Form Bed to Bench in Gastroentrology & Liver Disease, 5-7 November 2004, Tehran-IRAN
 14. پانزدهمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان، 25 مهر تا 1 آبان 1382، تهران - ایران
 15. نخستين كنگره از بالين تا آزمايشگاه در بيماريهاي گوارشي و كبد، 26 تا 28 آذر 1381، تهران - ایران
 16. اولين كنگره سراسري تحقيقات سرطان، 25 تا 28 ارديبهشت 1380، اروميه - ایران

بانك اطلاعاتي پژوهش هاي سرطان هاي گوارش ايران
كليه حقوق محفوظ است